Snap Link

Ligirajte manje i s više kontrole

Bilo da koristite konvencionalne bravice bilo samoligirajuće, snap link rekonvertibilne bravice za prve molare doprinjet će da pacijenta zbrinete učinkovitije i s više kontrole.

 • Zaboravite ligature ako želite brzu promjenu žice
 • Dvostruko efikasno u konvertiranju, otvaranju i zatvaranju koliko god puta treba
 • Nisko trenje za brzo i predvidivo pomicanje zubi
 • Četiri čvrsta zida bravice za maksimalnu kontrolu učinkovitosti
 • Inovacijski kosi dizajn otvora za lakše umetanje žice i za veći konfor pacijenta

Eliminirajte vezilice uz maksimalnu učinkovitosti i komfor pacijenta

Kad je trenutak za uključivanje drugih molara kliničari su suočeni s neprilikama koje donose konvertibilne bukalne tube. One često iziskuju upotrebu vezilica ili čak prijelaz na žicu manjeg promjera. To može povećati broj posjeta pacijenta te produljiti vrijeme terapije. Upotreba tradicionalnih tuba uzrokuje nepotrebno stezanje i frikciju u posteriornoj zoni što rezultira neučinkovitošću pomicanja zubi i produljenju terapije.
Snap link rješava taj problem. On kao konvencionalne tube ima četiri čvrsta zida ali se njegova učinkovitost postiže bez neželjene frikcije zbog upotrebe vezilica. Sa snap linkom lako uključujete druge molare čak i kada činite kompenzaciju savijanjem žice ili izradom petlje. Čak i postava pomagala kao što je žica na žicu prilikom terapije klase II može se izvesti bez uklanjanja žice. To istovremeno znači manje posjeta i veći konfor za pacijenta. Za vas manje posla i bolja kontrola.

Konvertirajte i re-konvertirajte za veću efikasnost

Dvojaka učinkovitost omogućava da preradite tube za lako uključivanje drugih molara bilo kad ste u fazi okrugle ili u fazi kvadratičaste žice. Da postavite ortodontska pomagala dok težite sekvencioniranju žice.
Preradite tube i ponovo ih zatvorite koliko god puta je potrebno.

Lako se otvara
Umetnite ravni kraj instrumenta u otvor i zavrnite ga za 90 stupnjeva kako pokazuje slika. Tuba će absorbirati svu silu a pacijent neće ni osjetiti.

I još lakše zatvara
Pozicionirajte utor na instrumentu na obje strane slota i umetnite žicu u otvor. Nježno stisnite zub instrumenta na suprotnom kraju. Kad čujete klik otvor je zatvoren.

Poboljšajte kliznu mehaniku i postignite bolju kontrolu

 • tube po principu "stegni manje" uštedjet će vam nepotreban trud oko stezanja i odvezivanja vezilica
 • specijalno dizajniran mezijalni otvor shap link tube omogućava lako umetanje žice čak i kada je isti zatvoren

Bržom izmjenom žice skratite broj posjeta pacijenta i vrijeme u stolici

 • dizajn otvora tube zahtijeva samo lagano uvijanje instrumentom da se ista otvori
 • recipročna sila izazvana tim uvijanjem prenosi se na tubu a ne na zub, a pacijent neće ništa osjetiti
 • niskoprofilna tuba finih oblina (bez oštrih rubova) i svinute visoko-retencijske kukice svest će okluzalnu interferenciju na minimum

Povećana podesnost ljepljenja

 • mrežasto konturirana baza snap link tube omogućava dublje prodiranje adheziva čime je poboljšana snaga vezivanja
 • baza tube dizajnirana je tako da će eliminirati "ljuljanje" na površini zuba za koju se ljepi
TubesTorq.Ang.Rot..022L.022R
Maxilliary -18° 12° 438-2161 438-2160
Mandibular -28° 438-2191 438-2190
Instrument
Opening/Closing Instrument 866-4016