INFORMACIJE DRUŠTVA ALPEX d.o.o. O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Poštovani korisnici Internet stranica društva ALPEX d.o.o., Prije svega Vam zahvaljujemo na interesu koji ste pokazali koristeći naše stranice. Budući da dana 25. svibnja 2018. godine stupa na snagu Opća uredba o zaštiti podataka, željeli bismo Vas informirati o svrsi i uvjetima korištenja Vaših osobnih podataka, a sve kako bismo Vam osigurali maksimalnu razinu zaštite i sigurnosti.

1.) OPĆI PODACI O NAŠEM DRUŠTVU

ALPEX d.o.o. Dobreć 35/C, Dobreć Podružnica Zagreb: Ulica Baltazara Dvorničića 35, Zagreb Tel. +385 1 46 46 537 Fax. +385 1 46 13 484 e-mail: [email protected]

2.) KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I S KOJOM SVRHOM?

Jedine podatke koje Društvo ALPEX d.o.o. od Vas prikuplja su podaci o Vašem imenu, prezimenu, te e-mail adresi. Navedene podatke prikupljamo u sljedeće svrhe:

  Ukoliko ste nam se javili s određenim upitom putem kontakt rubrike na našim Internet stranicama
 • Svrha prikupljanja tog podatka je isključivo ostvarivanje povratnog kontakta temeljem Vašeg zahtjeva.
 • Takve podatke u pravilu ne pohranjujemo, osim u slučaju kada smo u osobnoj komunikaciji dogovorili da ćemo za potrebe daljnjeg kontakta sačuvati Vaše podatke, no u tom ćemo Vas slučaju tražiti posebnu pisanu privolu.
  Za potrebe isporuke „newslettera“
 • Svrha slanja „newslettera“ je da Vas obavijestimo o proizvodima koje nudimo u okviru svojeg poslovanja, posebnim akcijama i pogodnostima, te održavanju seminara i tečajeva koje također organiziramo u sklopu naše djelatnosti.
 • Društvo za isporuke „newslettera“ i obradu podataka u te svrhe koristi platformu Mailchimp, te u svakom trenutku imate pravo zatražiti prijavu i odjavu primitaka navedenih „newslettera“ odabirom takve opcije upravo na navedenoj platformi.

Društvo ALPEX d.o.o. Vam jamči da prikupljene podatke koristi isključivo za navedene svrhe, te isti ni na koji način neće distribuirati trećim osobama. Iznimku predstavljaju jedino slučajevi kada nam je takva obveza nametnuta od strane javnih tijela za potrebe obavljanja njihove djelatnosti i na zakonu je utemeljena.

3.) KOJA SU VAŠA PRAVA?

  U svakom trenutku Vi kao vlasnik osobnih podataka imate sljedeća prava:
 • pravo na pristup informaciji o svojim osobnim podacima koje prikupljamo
 • pravo na ispravak netočnih i neažurnih podataka
 • pravo na brisanje podataka za koji više ne postoji potreba za koju su prikupljeni
 • pravo na prigovor oko načina obrade Vaših osobnih podataka

4.) KAKO OSTVARITI SVOJA PRAVA?

Društvo je imenovalo službenika za obradu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati vezano za sva pitanja oko načina prikupljanja, korištenja osobnih podataka i ostvarivanja svojih prava oko zaštite osobnih podataka i to prema slijedećim kontaktima:

Tel. +385 1 46 46 537 Fax. +385 1 46 13 484 (napomena: Zaštita osobnih podataka) e-mail: [email protected] (predmet / subject: Zaštita osobnih podataka)

Naš službenik obrade podataka kontaktirat će Vas u razumnom roku, te će Vam pružiti sve potrebne informacije.Ukoliko smatrate da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili propise o zaštiti podataka, molimo da nam se javite kako bismo razjasnili eventualna pitanja, s time da u svakom slučaju imate pravo uložiti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka kao i nacionalnih provedbenih propisa.

Zagreb, 24.05.2018. godine